Projekt pn. "Gmina Sokoły wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Sokołach"

Wartość projektu: 1 204 392,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 023 733,20 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 01.06.2021 do 31.08.2021 roku oraz zapewnienie 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie od 01.09.2021 roku do 30.06.2023 roku.


Informacja o realizacji inwestycji w ramach Programu Maluch +

Całkowita wartość projektu: 588.334,93 zł

Wysokość dofinansowania: 471.947,95 zł

Wkład własny Beneficjenta: 116.386,98 zł

Gmina Sokoły planuje utworzenie 20 nowych miejsc w nowej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu zaplanowano adaptację części budynku Szkoły Podstawowej. Planowane do wykonania roboty budowlane obejmują m. in. ściany murowane nadziemia, stolarkę, ścianki działowe, tynki wewnętrzne i okładziny ścienne, posadzki, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto budynek zostanie wyposażony w meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, kuchenne, zabawki oraz pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. W ramach zadania zostanie również wykonany plac zabaw wraz z montażem urządzeń i bezpiecznej nawierzchni. W wyniku przeprowadzonych prac budynek będzie spełniał wymogi wskazane w stosowanych aktach prawnych regulujących  działalność placówek opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3.


Inwestycja pn. „Remont drogi gminnej nr 106396B Perki-Karpie – Roszki-Sączki”

Całkowita wartość projektu: 1.385.756,76 zł
Wysokość dofinansowania: 819.154,05 zł
Wkład własny Beneficjenta: 566.602,71 zł
Celem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 106369B Perki-Karpie – Roszki-Sączki. Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonany remont drogi o długości 1,86 km. W ramach inwestycji zostaną wykonane obustronne pobocza o szerokości 1,0 m., co ułatwi mieszkańcom poruszanie się sprzętem dużych gabarytów.