bip

 

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokoły

Przedmiotem realizacji inwestycji jest:

  1. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Perki - Bujenki i Waniewo wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej.
  2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jabłonowo – Kąty i Kruszewo – Głąby wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W ramach realizacji w pkt. 1 planuje się wykonanie przebudowy wraz z rozbudową drogi: - w miejscowości Perki-Bujenki o dł. ok. 410 m o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 5,0 m, wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy żwirowych o szer. ok. 0,75-1,0 m. - miejscowości Waniewo o dł. ok. 880,00 m o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 4,0 m - 5,0 m, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie poboczy o szer. ok. 0,75-1,0 m. W ramach realizacji w pkt. 2 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oraz na wykonanie przebudowy i rozbudowy: - w miejscowości Jabłonowo – Kąty o dł. ok. 140 m o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 5,0 m, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie poboczy żwirowych o szer. ok 0,75-1,0 m - w miejscowości Kruszewo – Głąby o dł. ok. 270 m o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezdni 5,0 m, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie poboczy żwirowych o szer. ok. 0,75-1,0 m.

Planowana wartość zadania: 4.980.000,00 zł

Wartość dofinasowania: 4.731.000,00 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych