bip

 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach

Projekt zakłada budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Sokoły na działkach o nr 42/4 i 42/3 obręb wsi Kruszewo-Głąby, gmina Sokoły. Inwestycja będzie realizowana w systemie  ,,zaprojektuj i wybuduj”. Będzie obejmowała wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz późniejszą realizację robót budowlanych na podstawie przygotowanych dokumentów. W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zostanie wybudowana infrastruktura związana ze zbieraniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów oraz umożliwiająca prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie popularyzacji właściwego postępowania z odpadami. W skład zadania wchodzi:

  1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
  2. Budowa hali magazynowej i napraw przedmiotów o pow. ok. 250 m2.
  3. Budowa placów betonowych pod posadowienie wiat i boksów technologicznych o pow. ok. 450 m2.
  4. Budowa placów manewrowych o pow. ok. 900 m2.
  5. Wykonanie boksów technologicznych z bloków betonowych o pow. ok. 170 m2 oraz wykonanie wiaty surowcowej.
  6. Zakup wyposażenia PSZOK w pojemniki oraz sektor naprawy przedmiotów.
  7. Wyposażenie w maszyny do przetwarzania odpadów typu: prasa kanałowa do butelek PET i makulatury, przyczepka samochodowa, wózek widłowy, mini ładowarka z oprzyrządowaniem.
  8. Budowa ogrodzenia o długości ok. 350 m2 oraz wykonanie zieleni izolacyjno-dekoracyjnej na pow. ok. 350 m2.
  9. Budowa infrastruktury technicznej i wodociągowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej.
  10. Wykonanie systemu monitoringu wraz z zapisem  obrazu.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach będzie stanowiła element systemu gospodarki o obiegu zamkniętym. Projektowane przedsięwzięcie ma poprawić funkcjonowanie jakości systemu gospodarki odpadami w gminie Sokoły.

Planowana wartość zadania: 6.100.000,00 zł

Wartość dofinasowania: 5.795.000,00 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych