bip

 

Dnia 13.11.2023 r. popisano umowę nr 25G/R/RFRD/2023 o dofinansowanie zadania remontowego pn. „Remont drogi gminnej nr 106396B Perki-Karpie – Roszki-Sączki” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” pomiędzy Skarbem Państwa  - Wojewodą Podlaskim a Gminą Sokoły

 

Rozpoczęcie realizacji zadania: od 24 października 2023 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: do 23 grudnia 2023 r.

Zakończenie finansowe realizacji zadania: do 23 stycznia 2024 r.

Termin oddania zadania do użytkowania: do 23 stycznia 2024 r.

Całkowita wartość projektu:     1.385.756,76 zł

Wysokość dofinansowania:          819.154,05 zł

Wkład własny Beneficjenta:         566.602,71 zł

Celem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 106369B Perki- Karpie – Roszki-Sączki.

Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonany remont drogi o długości 1,86 km. W ramach inwestycji zostaną wykonane obustronne pobocza o szerokości 1,0 m., co ułatwi mieszkańcom poruszanie się sprzętem dużych gabarytów.