bip

 

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokoły

Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 6,3 km od miejscowości Truskolasy-Lachy do miejscowości Jabłonowo-Kąty oraz od miejscowości Krzyżewo do miejscowości Kowalewszczyzna. Wykonanie połączenia odcinków wodociągowych (spinek) ma na celu utworzenie na istniejących sieciach wodociągowych systemu pierścieni. System taki w znacznym stopniu ustabilizuje ciśnienie wody dostarczanej do gospodarstw, zimniejszy ryzyko braku wody w gospodarstwach w przypadku awarii jednej ze stacji lub większego poboru wody (możliwość zasilania z kilku stron). Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i zostanie zapewniona jej ciągła dostawa.

Budowa nowych rurociągów wodociągowych umożliwi podłączenie do sieci rozdzielczej potencjalnych nowych odbiorców oraz podniesie wartość terenów uzbrojonych.

Przedsięwzięcie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będzie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej w poszczególnych branżach, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i sprawdzeń oraz późniejszą realizację robót budowlanych na podstawie przygotowanych dokumentów.

Planowana wartość zadania: 1.980.000,00 zł

Wartość dofinasowania: 1.940.400,00 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych