bip

 

Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokołach

Realizacja zadania będzie polegała na:

- budowie kompleksu boisk sportowych,

- przebudowie istniejącej infrastruktury sportowej,

- rozbudowie sali gimnastycznej o salę ćwiczeń i magazyn sprzętu sportowego wraz z termomodernizacją obejmującą docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz fotowoltaiką,

- zagospodarowaniu terenu wokół sali gimnastycznej - przebudowa infrastruktury drogowej.

Planowana wartość zadania: 9.000.000,00 zł

Wartość dofinasowania: 8.100.000,00 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych