bip

 

Nasi poszli w bój. Żołnierze września 1939 r. ze wsi Truskolasy-Lachy

Przeczytaj artykuł 

Opracowała: Teresa Dardzińska zd. Czajkowska