ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SZATNIĘ WRAZ Z SANITARIAMI ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ TRYBUN WRAZ Z SIEDZISKAMI PRZY BOISKU PIŁKARSKIM POŁOŻONYM NA DZIAŁCE NR 1 PRZY UL. NOWY ŚWIAT W SOKOŁACH

Projekt współfinansowany jest z Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

BUDOWA KŁADKI EDUKACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ I TECHNICZNĄ W OBRĘBIE WSI WANIEWO I NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  w ramach Osi Priorytetowej 3. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

ODMULENIE STAWU NA WYROBISKU PO POSPÓŁCE ORAZ REKULTYWACJA DZIAŁKI POPRZEZ ZAŁOŻENIE ZIELENI WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOŚCI NOWE RACIBORY

Projekt współfinansowany jest z Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi