Termin realizacji – 15.12.2011r. – 31.12.2012r.
Całkowita wartość projektu – 2.807.732,80 zł
Wartość dofinansowania  z RPOWP – 1.394.576,91 zł
Wkład Gminy Sokoły  – 1.413.155,89 zł

 

W ramach projektu zostanie wykonana:

  • kładka edukacyjna;
  • zagospodarowanie placu (altana, plac zabaw, boisko, ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe);
  • przepust, odtworzenie starorzecza; - rozbudowa budynku świetlicowego;
  • elewacja okienna i drzwiowa w budynku świetlicy;
  • instalacja wodno - kanalizacyjnej i ogrzewanie elektryczne;
  • linia kablowa oświetlenia zewnętrznego; - instalacja elektryczna, telewizyjna, LAN, SSWiN;
  • infrastruktura drogowa;
  • przydomowa roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków

ponadto

  • zostanie zakupione wyposażenie do świetlicy (laptop z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami, rzutnik multimedialny, urządzenia audioguide wraz z opracowanymi scenariuszami tłumaczonymi na różne języki, tablice informacyjne dotyczące zwiedzanych miejsc).