bip

 

Szanowni Mieszkańcy obszaru Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka” !

Gminy: Wysokie Mazowieckie – gmina miejska, Wysokie Mazowieckie – gmina wiejska, Kulesze Kościelne, Kobylin-Borzymy, Sokoły, Nowe Piekuty, Szepietowo, Czyżew, Klukowo, Ciechanowiec oraz Powiat Wysokomazowiecki utworzyły Partnerstwo „Ziemia wysokomazowiecka”, którego celem jest długofalowa, celowa i efektywna współpraca na rzecz ich zrównoważonego rozwoju, umożliwiającego realizację potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń ich mieszkańców.

Służyć temu będzie m.in. aktualnie opracowywana Strategia Terytorialna Partnerstwa, definiująca strategiczne kierunki i działania rozwojowe, realizowane zarówno przez podmioty sektora publicznego, jak również gospodarczego i społecznego.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów wpisujących się w przedstawione poniżej kierunki działania. Projekty powinny mieć charakter partnerski (ich oddziaływanie powinno wykraczać poza Państwa gminę) oraz rozwiązywać więcej niż jeden problem, realizować potrzeby więcej niż jednej grupy społecznej i wykorzystywać więcej niż jeden potencjał obszaru/społeczności Partnerstwa.

Projekt można zgłosić przez wypełnienie załączonego formularza

 

Dziękujemy!

 

 

Przewodniczący Rady Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”:

Bogdan Zieliński, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego

Jarosław Siekierko, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

Załączniki