Wykaz firm
posiadających zezwolenie Wójta Gminy Sokoły
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Sokoły


 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
  18-218 Sokoły
  ul. Kolejowa 31
  Tel. (86) 476-31-24

 2. MPO Spółka z o. o.
  15-950 Białystok
  ul. 42 Pułku Piechoty 48
  Tel. (85) 676-83-00