Szlaki turystyczne przebiegające przez Gminę Sokoły:
 
  • Szlak kajakowy – Narwiański Labirynt
Obejmuje swym zasięgiem malowniczą dolinę rzeki Narew, zwanej „polską Amazonką”. Narew stanowi osobliwy przykład rzeki wielokorytowej. Cechuje się układem rozlewisk, bagien i wzniesień oraz unikatową i bogatą fauną i florą. Wywiera zniewalające wrażenia i sprawia, że każdy, kto jest wrażliwy na piękno natury, zachwycony jest dzikim czarem narwiańskiego świata. Nie ma drugiej takiej rzeki w Polsce ani nawet w Europie. To jedyna na naszym kontynencie nizinna rzeka anastomozująca! 
Spływ zaczyna się w Surażu a kończy w Rzędzianach. Ma długość ponad 50 km. 
Przebieg: Suraż, Uhowo, Bokiny, Topilec, Izbiszcze, Waniewo, Kurowo, Rzędziany.
Szlak stanowi ostatni etap 150 km spływu Narwią od zbiornika Siemianówka.

  •  Szlak pieszy – Szlak im. Włodzimierza Puchalskiego
Wiedzie głównie przez Narwiański Park Narodowy, co daje możliwość jego poznania. Ma długość 53 km. Poświęcony jest pamięci Włodzimierza Puchalskiego, który był propagatorem przyrody narwiańskiej oraz wybitnym fotografem przyrody polskiej.
Przebieg: Łapy Osse, Płonka Kościelna, Łupianka Stara, Bokiny, Jeńki, Waniewo, Kurowo, Pajewo, Broniszewo, Stelmachowo, Tykocin, Morusy, Góra.

  • Szlak rowerowy – Szlak Pogranicza Mazowiecko-Podlaskiego
Szlak łączy dwa systemy szlaków turystycznych: nadnarwiańskie z nadbużańskimi. 
Ma długość 78 km i rozpoczyna się na skraju Narwiańskiego Parku Narodowego w Waniewie. Warto poznać historię danej miejscowości i jej główne atrakcje. 
Przebieg: Waniewo, Krzyżewo, Sokoły, Racibory Nowe, Piekuty Nowe, Ciechanowiec, Wojtkowice, Glinna.

  • Szlak rowerowy – Obwodnica Rowerowa Narwiańskiego Parku Narodowego
Szlak umożliwia podziwianie piękna otaczającego krajobrazu jakim jest malownicza panorama Doliny Narwi. Ma długość ok. 90 km. 
Przebieg: Choroszcz, Zawady, Baciuty, Dobrowoda, Turośń Dolna, Borowskie Michały, Suraż, Łapy, Płonka Kościelna, Łupianka Stara, Jeńki, Waniewo, Kurowo, Jeżewo Stare, Tykocin, Choroszcz.

Szlak łączy cztery Parki Narodowe: Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski na swojej trasie ok. 412 km przebiega przez Gminę Sokoły w okolicy Waniewa.
Przebieg: Białowieża, Pogorzelce, Narewka Lewkowo Stare, Eliaszuki, Suszcza, Odrynki, Narew, Trześcianka, Kaniuki, Doktorce, Suraż, Turośń Dolna, Baciuty, Bokiny, Kurowo, Pajewo, Tykocin, Pentowo (szlak łącznikowy), Łaziuki, Zajki, Laskowiec, Dobarz, Osowiec-Twierdza, Goniądz, Dolistowo Stare, Jasionowo nad Biebrzą, Jaminy, Sztabin, Krasnybór, Rudawka, Mikaszówka, Strzelcowizna, Głęboki Bród, Czerwony Folwark, Wigry, Stary Folwark, Dębowo, Wołownia, Gulbieniszki, Błaskowizna, Stańczyki.