Kładka Waniewo – Śliwno to ścieżka przyrodnicza biegnąca w poprzek Doliny Narwi. Przechodzi nad głównym korytem Narwi i jej kilkoma odnogami. Prowadzi przez trzciny i bagna Narwiańskiego Parku Narodowego. Obrazuje większość ekosystemów parkowych. Składa się z drewnianych pomostów, które na wodnych odcinkach łączą się ze sobą pływającymi platformami na pontonach. Aby przejść na drugą stronę należy samemu przeciągnąć ponton za pomocą stalowych lin. Nie wymaga to wielkiej siły i każdy z łatwością przeciągnie ponton przez wodę. Na trasie znajdują się cztery wodne odcinki z platformami. Przeprawa w jedną stronę ma długość 1050 m. Mniej więcej po środku trasy znajduje się wieża widokowa. Umiejscowiona jest w pobliżu dawnego „Zamczyska”. Przy ścieżce znajdują się tablice informacyjno-edukacyjne, dzięki którym można zapoznać się z najcenniejszymi walorami obszaru (Narew, Roślinność, Ptaki, Zwierzęta, Historia).
 
Przeprawa kładką w dużym stopniu była uzależniona od poziomu wód w Narwi. Dostęp do wybudowanej w 2008 roku kładki ze strony Waniewa był utrudniony. Wydłużenie kładki o 437 metrów rozwiązało ten problem oraz uatrakcyjniło produkt turystyczny. 
 
Kładka Waniewo – Śliwno stanowi integralną część nowej infrastruktury w Waniewie.