Gmina Sokoły cieszy się naturalnym, bogatym i unikatowym krajobrazem. Mało intensywny rozwój przemysłu, który cechował północno-wschodnią Polskę pozwolił zachować przyrodę w stanie zbliżonym do naturalnego. Do szczególnie cennych zalicza się Dolinę Narwi – nazywaną również „polską Amazonią”.
 
nowakowski1
 
Dolina Narwi uznawana jest w Europie za najciekawszy region bagienno-rzeczny. Jej krajobraz jest taki sam, jaki był przed dziesięcioma tysiącami lat! Cechuje ją wielki układ rozlewisk, bagien i wzniesień. Tak, jakby zaledwie przed chwilą ustąpił z tych ziem lodowiec. Urozmaicony kształt krajobrazu, fauna i flora zadziwiają swym bogactwem i unikatowością. Wszystkie tego typu doliny rzek w Polsce, a nawet w Europie muszą dać pierwszeństwo tej nadnarwiańskiej. Jej tereny objęte są ochroną przez Narwiański Park Narodowy.
 
nowakowski2
 
Narew stanowi osobliwy przykład rzeki wielokorytowej. Labirynt wodny z całą siecią rozgałęziających się i łączących koryt o nieregularnym układzie, z mozaikowym układem rozlewisk, siedlisk lądowych i bagiennych, wywiera zniewalające wrażenia i sprawia, że każdy, kto jest wrażliwy na piękno natury, zachwycony jest dzikim czarem narwiańskiego świata. Nie ma drugiej takiej rzeki w Polsce ani nawet w Europie. To jedyna na naszym kontynencie nizinna rzeka anastomozująca!
 
 
Wielkim walorem jest występowanie na terenie NPN różnych typów roślinności, 
m. in. szuwarów właściwych i trawiastych, wieloturzycowych, torfowisk mszysto-turzycowych, łąk, pastwisk, muraw napiaskowych i bliźniczkowych. Flora roślin liczy ponad 600 gatunków roślin naczyniowych, w tym 20 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą, rzadkich i zagrożonych. Na terenie parku występuje około 40 gatunków ssaków, ponad 200 gatunków ptaków wśród nich 28 zagrożonych w skali światowej lub europejskiej. W wodach rzeki Narew dogodne warunki do rozwoju znalazło ponad 20 gatunków ryb. 
 
nowakowski4
 
Obszar ten jest idealnym miejscem dla ornitologów, biologów i wędkarzy.