Dnia 28 lipca 2013 r. zostało uroczyście otwarte Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie, które powstało w ramach realizacji projektu pn. „Budowa kładki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną i techniczną w obrębie wsi Waniewo i Narwiańskiego Parku Narodowego”. Dzięki nowo zrealizowanej inwestycji powstały również: plac zabaw, boisko, wiata zadaszona z grillem, odbudowa starorzecza rzeki Narew, wydłużenie kładki o 457 m, sala wystawowo-konferencyjna, jak również zastosowano nowoczesne technologie tj. audioguide – audio przewodnik (język polski, angielski, niemiecki, rosyjski). Inicjatorem utworzenia placówki był Wójt Gminy Sokoły – Józef Zajkowski, za zgodą Rady Gminy Sokoły.

Całkowita wartość inwestycji: 2.808.569,78 zł; kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.394.46,80 zł. Utrzymanie placówki, jak i organizacja jej działalności należy do Gminy Sokoły, koszty pokrywane są ze środków własnych.

Integralną częścią całej infrastruktury w Waniewie jest powstała w 2008 roku kładka edukacyjna na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Jej zadaniem jest połączenie miejscowości: Waniewo i Śliwno, które leżą po przeciwległych brzegach Narwi. Ma dokładnie 1050 metrów długości. Przechodzi nad głównym korytem Narwi i jej kilkoma odnogami. Składa się z drewnianych pomostów, które na wodnych odcinkach łączą się ze sobą pływającymi platformami na pontonach. Aby przedostać się na drugą stronę należy samemu przeciągnąć ponton za pomocą stalowych lin, co każdy z łatwością może uczynić. Na całej długości kładki znajdują się 4 takie wodne odcinki z pontonami. Oprócz spaceru ścieżką edukacyjną narwiańskie bagna można podziwiać również z wieży widokowej. Owa przeprawa była uzależniona od poziomu wód w Narwi. Z racji tego problemu powstało wydłużenie kładki edukacyjnej.

Głównym zadaniem Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie jest promocja turystyki wśród mieszkańców gminy oraz odwiedzających turystów zarówno krajowych jaki i zagranicznych, którzy będą mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą lokalną jak i regionalną. Turyści na miejscu mogą przejrzeć dostępne przewodniki i foldery turystyczne, ulotki, mapy, itp. W miarę możliwości materiały promocyjne udostępniane są bezpłatnie. Każdy uzyska informację o istniejących gospodarstwach agroturystycznych, bazie noclegowej i gastronomicznej.

Działalność CIT w Waniewie: promocja istniejących lokalnych i regionalnych produktów turystycznych; współpraca z organizacjami z branży turystycznej w regionie i w Polsce; organizacja wystaw i ekspozycji, możliwość organizacji konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych; rozwój turystyki sportowo-rozrywkowej; prowadzenie prelekcji nt. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, jak również odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu wiedzy nt. NPN, doliny Narwi, ekologii, przyrody.

Kontakt:
500-19-28-58
 Serdecznie zapraszamy

Dnia 28 lipca 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie. Po krótkim przemówieniu Wójta Gminy Sokoły Józefa Zajkowskiego wszyscy zebrani byli świadkami przecięcia wstęgi. Następnie obiekt został poświęcony przez Ks. Infułata Jana Sołowianiuka – honorowego obywatela Gminy Sokoły. Zaproszeni goście wznieśli toast lampką szampana. Zaskoczeniem był przepyszny tort, którego smaku mógł zaznać każdy. Centrum Informacji Turystycznej wywołało miłe zaskoczenie wśród wszystkich przybyłych gości.