bip

 

W obrębie gminy znajdują się dwa cmentarze parafialne, oba wpisane do rejestru w Sokołach i w Waniewie. Cmentarz rzymskokatolicki w Sokołach wytyczono najprawdopodobniej w latach dwudziestych XIX w. Najbardziej interesujące nagrobki to: Marianny z Kruszewskich Feliksowej Markowskiej, dziedziczki Sokół oraz Teresy z Zawadzkich Sosnowskiej, neogotycki, wystawiony w 1857; odlew żeliwny, na cokole ażurowy krzyż z dekoracją roślinną, figurami alegorii Wiary i Miłosierdzia w podstawie krzyża Chrystusa Salwatora. Innym interesującym nagrobkiem jest pomnik Onufrego Sokołowskiego, regenta okręgu tykocińskiego (zm. 1855) późnoklasycystyczny, piaskowcowy, w formie steli zamkniętej półkoliście i nagrobek Karola Glogera, stryja Zygmunta Glogera wystawiony w 1875 roku, w formie prostokątnej, kamiennej płyty.
Na cmentarzu w Waniewie, poza kaplicą i murem ujętymi w rejestrze zabytków, na szczególną uwagę zasługują nagrobki Romualda Baniewicza (zm. 1881) z kamienną rzeźbą Niepokalanej i nagrobek z rzeźbą anioła sygnowany H. Żydok, w Warszawie, ok. 1880.