bip

 
Komisja Rewizyjna
1. Katarzyna Komar – przewodniczący komisji
2. Janusz Grabowski – członek komisji
3. Izabela Roszkowska – członek komisji
4. Małgorzata Kropiewnicka – członek komisji
5. Jerzy Władysław Jamiołkowski – członek komisji
6. Radosław Truskolawski – członek komisji
7. Andrzej Raciborski – członek komisji
8. Krzysztof Grabowski – członek komisji
9. Andrzej Jarczewski – członek komisji
10. Tomasz Cimaszewski – członek komisji
Komisja Rolna
1. Radosław Truskolawski – przewodniczący komisji
2. Wojciech Czajkowski – członek komisji
3. Andrzej Raciborski – członek komisji
4. Jerzy Władysław Jamiołkowski – członek komisji
5. Krzysztof Grabowski – członek komisji
6. Karol Grochowski – członek komisji
7. Andrzej Jarczewski – członek komisji
8. Tomasz Cimaszewski – członek komisji
Komisja Finansowo–Gospodarcza i Rozwoju Gminy
1. Jarosław Jankowski – przewodniczący komisji
2. Katarzyna Gierłachowska – członek komisji
3. Małgorzata Kropiewnicka – członek komisji
4. Radosław Truskolawski – członek komisji
5. Hanna Maria Kurzyna – członek komisji
6. Karol Grochowski – członek komisji
7. Katarzyna Komar – członek komisji
8. Wojciech Czajkowski – członek komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
1. Janusz Grabowski – przewodniczący komisji
2. Katarzyna Komar – członek komisji
3. Katarzyna Gierłachowska – członek komisji
4. Izabela Roszkowska – członek komisji
5. Jarosław Jankowski – członek komisji
6. Krzysztof Grabowski – członek komisji
7. Jerzy Władysław Jamiołkowski – członek komisji
8. Hanna Maria Kurzyna – członek komisji