Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Sokoły jest Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonych Borze, 18-300 Zambrów, który prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów, tel. 86 271-35-10.