bip

 
Dnia 12.03.2018 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie na realizację zadania pn.  „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kruszewo – Brodowo i Nowe Racibory”. Termin realizacji zadania – 31.10.2018 r.