bip

 

Dnia 23.02.2018 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie na realizację zadania pn.  „Przebudowa i budowa dróg gminnych Nr 106396B ul. Ogrodowa i Nr 106397B ul. Szkolna w miejscowości Sokoły”. Termin realizacji zadania - 30.11.2018 r. 

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.