bip

 
Termin realizacji: –  27.01.2012r. -  31.08.2012r.
Całkowita wartość projektu – 57.179,12 zł
Wartość dofinansowania  z PROW – 24.890,00 zł
Wkład Gminy Sokoły – 32.289,12 zł

 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane, na które składa się:

  • odmulenie stawu;
  • założenie zieleni;
  • budowa małej architektury.