W  dniu  20 grudnia 2021 r. dokonano uroczystego otwarcia i poświecenia drogi gminnej w miejscowości Czajki oraz nowej ulicy Ks.  Biskupa Stanisława Stefanka w Sokołach. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji  pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czajki” wykonano:

  • rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Czajki o nawierzchni bitumicznej o dł. 158,65 m (nawierzchnia bitumiczna o pow. 1.083,50 m², w tym na drodze   954,00 m², wjazdach  138,50 m²),
  • nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 79,00 m², w tym na chodnikach 34,50 m², na zjazdach  14,50 m², na placu  30,00 m²,
  • obrzeża betonowe 30x8 cm – 29,50 m, w tym zjazdy – 14,50 m, chodnik i plac – 15,00 m,
  • krawężniki betonowe 15x22 cm – 40,00 m,
  • bariery ochronne jednostronne – 148,00 m,
  • bariery ochronne szczeblinkowe – 19,20 m.

Całkowita wartość robót budowlanych: 629.024,82 zł brutto.

Wartość dofinansowania: 60 % kosztów kwalifikowalnych.

Dokumentację projektową opracowała firma SBKiM Wojciech Grzybowski, ul. Kołodziejska 25C, 15-256 Białystok.

Wykonawca robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

Funkcje inspektora nadzoru pełnił Pan Marcin Korcz.

 

W ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej  nr 106394B (ul. Żytnia)  w miejscowości Sokoły, obejmująca zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej” wykonano:

  • rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Sokoły o nawierzchni bitumicznej o dł. 224 m,
  • chodnik o długości 226 m.

Całkowita wartość robót budowlanych: 1.398.205,46 zł brutto.

Wartość dofinansowania: 60 % kosztów kwalifikowalnych.

Dokumentację projektową opracowała firma PINK ROAD Sebastian Waszkiewicz, ul. Gen. Józefa Hallera 21/5, 15-814 Białystok.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

Funkcje inspektora nadzoru pełnił Pan Marcin Korcz.

 

W uroczystości  otwarcia i poświecenia wzięli udział: Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski, ksiądz proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach ks. kan. Zdzisław Dylnicki,, mec. Marcin Chodkowski, dziekan dekanatu Kobylin Borzymy ks. prał. dr Marek Dembiński, radni, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy.

W swoich wystąpieniach Starosta Wysokomazowiecki, Wójt Gminy Sokoły,  ks. proboszcz oraz pan Andrzej Remisiewicz podkreślali znaczenie zrealizowanych inwestycji dla wszystkich mieszkańców i parafian.

Życzymy wszystkim bezpiecznego korzystania z nowo wybudowanych dróg.

 

Katarzyna Komar

UG Sokoły

 

Zdjęcia z otwarcia ul. Ks. Biskupa Stanisława Stefanka w Sokołach i drogi gminnej w Czajkach