W Sokołach powstanie nowe targowisko!!! W dniu dzisiejszym 20.01.2021 r. Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski podpisał umowę z właścicielem firmy MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński, ul. Michała Motoszko 26, 15-111 Białystok na budowę targowiska w Sokołach.

W ramach zadania powstaną:

-    dwie hale łukowe z częścią administracyjną o pow. użytkowej 1.430,90 m²,

-    utwardzenie terenu o pow. 14.000,00 m² - część handlowa,

-    drogi dojazdowe,

-    ogrodzenie terenu.

Oprócz tradycyjnego handlu obiekt został zaprojektowany w ten sposób aby mógł odbywać się handel zwierzętami różnych gatunków. W jednej hali zaprojektowano boksy dla zwierząt, korytarz gnojowy, część umożliwiającą przygotowanie zwierząt (mycie, szczotkowanie) do sprzedaży (aukcji) wystawy. Druga hala przeznaczona jest na wybieg dla zwierząt (hala wystawowa) z trybunami dla uczestników aukcji i widzów. Część administracyjna to pomieszczenia dla weterynarza i obsługi biurowej targowiska.

Łączna wartość robót budowlanych wyniesie 7.723.243,80 zł. Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskanej przez Gminę Sokoły dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.