Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wójt Gminy Sokoły przypomina o przepisach związanych z pozbywaniem się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - obowiązujące prawo zabrania wyrzucania tego typu odpadów do śmietników, w których gromadzone są zwykłe odpady komunalne. Grozi za to kara grzywny do 5 tys. złotych. Zużyte urządzenia zawierają szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby, wody i powietrza. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika zatruwasz środowisko, przez co stwarzasz realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz łamiesz prawo obowiązujące w Polsce od 2005 r. (Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Jakiego sprzętu dotyczą przepisy?

Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

Co zrobić ze zużytym sprzętem?

  • oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach przy ul.  Nowy Świat 37 (plac po byłej bazie drogowej) w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 16:00.
  • oddać sprzedawcy w sklepie lub hurtowni - przy zakupie nowych urządzeń tego samego rodzaju. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Ponadto co najmniej raz w roku organizowana będzie akcja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. O terminach zbiórek elektrośmieci będą Państwo informowani.

Szczegółowe przepisy dotyczące obowiązków użytkowników sprzętu zawiera Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1155 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje o zasadach postępowania ze zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym znajdą Państwo na stronie www.elektrosmieci.pl