Wzór deklaracji obowiązujący od 01.01.2021 r.

      deklaracja.docx

      deklaracja.pdf