bip

 

Szanowni podatnicy,

w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Gmina Sokoły uruchomiła portal ePodatki dla klientów Urzędu poprzez który mogą Oni uzyskać dostęp do swoich kont wymiarowych, sprawdzić stan swoich należności oraz uregulować należności z poziomu portalu przelewem internetowym.

System ePodatki został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej co oznacza, że konto w systemie można zarejestrować poprzez profil zaufany (np. przez system bankowości elektronicznej).

Portal ePodatki dostępny jest pod adresem: https://ugsokoly.epodatnik.info

Co zrobić, aby móc korzystać z systemu ePodatki?

Krok 1 – rejestracja konta

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić formularz rejestracyjny lub jeśli posiadają Państwo Profil zaufany lub aplikacje mObywatel zaufany wybrać opcje „Login.gov.pl”.

Krok 2 – potwierdzenie tożsamości

  • Jeżeli zarejestrowali Państwo konto w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w celu potwierdzenia tożsamości i otrzymania dostępu do usługi poprosimy o udanie się do Urzędu Gminy i zgłoszenie się do Referatu Finansowego pokój nr 19.Jest to jednorazowa wizyta.
  • Jeżeli zarejestrowali Państwo konto w systemie poprzez opcję „Login.gov.pl” (Profil Zaufany), pracownik Urzędu w ciągu 3 dni roboczych (w niektórych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu) dokona weryfikacji Państwa tożsamości i aktywuje dostęp do usługi.

Krok 3 – korzystanie z systemu

Usługa ePodatki umożliwi Państwu całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o posiadanych wobec gminy zobowiązaniach finansowych. Informacje są synchronizowane na bieżąco, a przeglądanie konta jest możliwe w każdej chwili i w każdym miejscu, uwarunkowane tylko dostępem do Internetu.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usługi ePodatki.

Projekt "Cyfrowa Gmina" jest realizowany na podstawie umowy powierzenia grantu o numerze 3078/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

 

Załączniki