bip

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że zwołałem II Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 28 maja 2024 roku (wtorek).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://sokoly.posiedzenia.pl/?

Szanowni Państwo,
z uwagi na usterki techniczne niezależne od Urzędu Gminy Sokoły nagranie obrad II Sesji jest słabej jakości.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację. 
Podjęliśmy działania w kierunku poprawy jakości transmisji na żywo i nagrań.

 

 

 Porządek posiedzenia:

 Otwarcie sesji.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
  4. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły;
  • wyboru reprezentanta Gminy Sokoły do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
  1. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2024.05.20

Przewodniczący Rady

Tomasz Gosk