bip

 

W dniu 21 marca 2024 r. została uroczyście otwarta obwodnica Sokół. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Marek Malinowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Łukasz Siekierko, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Pan Robert Jabłoński, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Bogdan Zieliński, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Mariusz Nahajewski, Wójt Gminy Sokoły, Józef Zajkowski, ks. Proboszcz Parafii Sokoły Zbigniew Dylnicki, radni i sołtysi Gminy Sokoły oraz mieszkańcy.

Nowopowstała obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 zajmuje 4,487 km.

Droga ta wyprowadzi na ruch z centrum naszej miejscowości, co znacznie poprawi bezpieczeństwo kierowców oraz usprawni przemieszczanie się na trasie Białystok – Wysokie Mazowieckie.  Ponadto stworzy szansę dla terenów przyległych na ich rozwój w kierunku strefy przemysłowej.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 47 mln złotych. Wykonawcą inwestycji była firma Strabag Polska.

 

Zdjęcia z otwarcia obwodnicy Sokół