bip

 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, sukcesów i satysfakcji z pracy wykonywanej na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i podejmowanie licznych inicjatyw, które przyczyniają sie do rozwoju Gminy Sokoły.

Najserdeczniejsze życzenia kierujemy również do wszystkich członków Rad Sołeckich, którzy wspierają Państwa Sołtysów w codziennej pracy.

 

Przewodniczący Rady                                                                              Wójt Gminy Sokoły

Krzysztof Grabowski                                                                                  Józef Zajkowski