bip

 

9 lutego 2024 roku w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej. Gospodarzami uroczystości byli: marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś oraz członek zarządu województwa Marek Malinowski.

Wśród stypendystów znaleźli się również uczestnicy zajęć w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach. Są to:

  • Katarzyna Czajkowska,
  • Julia Dmuchowska,
  • Gabriela Jabłońska,
  • Anna Jamiołkowska,
  • Anastazja Ochocka,
  • Andrzej Grabowski,
  • Kamil Kalinowski.

W tym roku stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego dla uzdolnionych artystycznie uczniów przyznano 510 osobom. Ich pasje są różne – to taniec, śpiew, gra na instrumentach, teatr, literatura i sztuki plastyczne. Pieniądze mają pomóc rozwijać im zainteresowania.

Stypendystom gratulujemy!

 

Monika Żukowicz

 

Zdjęcia z uroczystości wręczenia stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej