bip

 

W dniu 23 stycznia 2024 r. została zawarta umowa między Wójtem Gminy Sokoły Panem Józefem Zajkowskim, a firmą REMONTDOM S.C. Marek Żukowski, Marek Grynczel na wykonanie robót na terenie Szkoły Podstawowej w Sokołach.

Umowa zostanie zrealizowana w dwóch etapach.

Pierwszy z nich to rozbudowa sali gimnastycznej o salę ćwiczeń i magazyn sprzętu sportowego wraz z termomodernizacją obejmującą docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz fotowoltaikę.

Drugi etap będzie polegał na budowie kompleksu boisk sportowych, przebudowie istniejącej infrastruktury sportowej, zagospodarowaniu terenu wokół sali gimnastycznej oraz przebudowie infrastruktury drogowej.

Termin realizacji inwestycji to 13 miesięcy, w tym pierwszy etap powinien być zakończony po 7 miesiącach.

Całkowity koszt inwestycji to 8 790 000,00 zł brutto.

Dofinansowanie z programu „Polski Ład” wynosi 7 911 000,00 zł.

 

Zdjęcia z podpisania umowy