bip

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2022 rok.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi:

• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy.

Aby otrzymać podwyższony dodatek osłonowy trzeba spełnić jeden warunek - źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas:

• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Wnioski można składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;

- tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki