bip

 

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na: „Remont sal lekcyjnych nr 105 i 202 z wydzieleniem łazienki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach” - zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych wraz z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3) należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach, ul. Kościelna 5 w terminie do dnia 17.01.2024 r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 22.01.2024 r. do 03.02.2024 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 27-410-75 lub osobiście w godz. 9.00 14.00.

 

Sokoły, dn. 09.01.2024 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach

Waldemar Kikolski

Załączniki