bip

 

Konkurs adresowany był do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów.  Osoby biorące udział w konkursie mogły stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia o udziale straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalnego, a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej i historycznej, itp.

W eliminacjach gminnych wzięło 61 uczestników z 4 grup wiekowych.

Oceny pracy na szczeblu gminnym dokonała Komisja w składzie:

- Katarzyna Komar – przewodnicząca

- Marcin Kruszewski – członek komisji

- Monika Żukowicz – członek komisji

- Mirosława Kruszewska – członek komisji

Komisja wyłoniła 13 prac, które zostały przekazane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. 

I grupa – przedszkola – Maria Konopka, Gabriela Konopka, Rozalia Raciborska, Wiktoria Tymińska.

II grupa – szkoła podstawowa  klasa I-IV –  Kinga Gołaszewska, Stanisław Rękawek, Mikołaj Zambrzycki, Wiktoria Bielińska, Aleksandra Choińska.

III grupa – szkoła podstawowa klasa V-VIII – Julia Parczewska, Gabriela Ignaczewska, Bartosz Backiel,  Kamil Backiel.

Życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach.

 

Zdjęcia prac osób biorących udział w konkursie