bip

 

W dniu 2 stycznia 2024 roku, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski oraz Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego Grzegorz Piekarski zainaugurowali nowy projekt, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz rozwój turystyki w regionie. Porozumienie podpisane przez obie strony dotyczy budowy punktu czerpania wody w Waniewie, który przyczyni się do zwiększenia efektywności działań przeciwpożarowych zarówno dla jednostek naziemnych, jak i powietrznych.

Projekt ten, umiejscowiony w strategicznym punkcie, umożliwi łatwy dostęp do wody dla jednostek straży pożarnej oraz helikopterów, co jest kluczowe w przypadku szybkiego reagowania na pożary w okolicznych miejscowościach, jak i w Narwiańskim Parku Narodowym.

Dodatkowo, nowy punkt czerpania wody będzie integralną częścią koncepcji wodnego szlaku turystycznego Pisa-Narew. Ten aspekt inwestycji ma na celu nie tylko zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, ale także zapewnienie turystom większego poczucia bezpieczeństwa.

 

 

Zdjęcia z podpisania umowy