bip

 

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

W dniu 22 grudnia 2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego – Marka Malinowskiego a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Wójta Gminy Sokoły – Józefa Zajkowskiego oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokołach reprezentowany przez Kierownika – Katarzynę Babińską, została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 w ramach środków EFS Plus.

 

Źrodło: https://podlaskie.eu/zdrowie/niemal-45-mln-zl-na-przeciwdzialanie-wykluczeniu-seniorow-oraz-osob-z-niepelnosprawnosciami.html