bip

 

Informujemy, że od 29 grudnia 2023 roku obowiązywać będzie nowa forma składania wniosków o wydanie dowodu osobistego. Nie będzie już wniosków papierowych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie składany na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez obywatela za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego. Obywatel zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnej fotografii nie starszej niż 6 miesięcy, o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnej z wytycznymi z ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Możliwe będzie również złożenie wniosku przy użyciu usługi elektronicznej na stronie gov.pl lub za pomocą aplikacji mObywatel.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego elektronicznie dla osoby powyżej 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz w celu złożenia odcisków palców. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dowód osobisty należy odebrać w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.