bip

 

13 grudnia obchodziliśmy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na terenie całej Polski. Przyczyną było malejące poparcie dla polityki władz państwa polskiego i rosnąca zależność od Związku Radzieckiego. Mając świadomość ogromnego poparcia społecznego dla „Solidarności” i związanego z tym zagrożenia dla swojej pozycji, komuniści postanowili użyć siły i rozprawić się z opozycją. „Solidarność” została zepchnięta do podziemia, a jej przywódcy aresztowani.

W gminie Sokoły upamiętniliśmy tę rocznicę 17 grudnia 2023 roku. Wydarzenia  rozpoczęła Msza Św. w Bazylice Mniejszej w Sokołach. Następnie w uroczystym przemarszu, prowadzonym przez poczty sztandarowe, zebrani udali się przed Krzyż upamiętniający Ks. J. Popiełuszkę, gdzie odmówili modlitwę, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

W wydarzeniu udział wzięli: Zdzisław Dylnicki Proboszcz parafii Sokoły, przedstawiciele Klubu WIR, przedstawiciele samorządu lokalnego: Waldemar Kikolski Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Krzysztof Grabowski Przewodniczący Rady Gminy Sokoły, Józef Zajkowski Wójt Gminy Sokoły, Henryk Łapiński Burmistrz Miasta i Gminy Suraż, Rafał Iwan Dyrektor ZSR w Krzyżewie, Wojciech Mojkowski Dyrektor PODR w Szepietowie, Magdalena Pietruczak Dyrektor CKB w Sokołach oraz poczty sztandarowe: Koła Terenowego WIR, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołach, Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Szkoły Podstawowej w Sokołach.

Organizatorem uroczystości było Koło Terenowe Klubu Więzionych, Internowanych i  Represjonowanych oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach.

Kolejnym punktem była modlitwa i zapalenie zniczy przed Pomnikiem upamiętniającym ofiary akcji antypolskiej znajdującym się na terenie CKB w Sokołach.

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

Zdjęcia z gminnych obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego