bip

 

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr XLI/280/2023 Rady Gminy Sokoły z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, została udzielona dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach w wysokości 45.415,47 zł ze środków własnych Gminy Sokoły, jako dofinansowanie do działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr rejestrowym 62, tj.: kościół cmentarny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokołach, znajdującym się na cmentarzu grzebalnym w Sokołach.

Na dzień dzisiejszy przy zabytku został przeprowadzony I etap prac remontowych.