bip

 

11 listopada 2023 roku uczciliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz. 9:00 w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach odprawiono Mszę Świętą. Po Mszy Św. okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Sokoły –  Józef Zajkowski. Uroczystą oprawę Święta zapewniły poczty sztandarowe: Koła Więzionych i Represjonowanych,  szkół tj. Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach, Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie oraz poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. – OSP w Sokołach, OSP w Bruszewie, OSP w Jeńkach, OSP w Rusi Starej.

W świątyni odbyła się również część artystyczna przygotowana przez  Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach. Udział wzięli: Urszula Wołpiuk, Agata Jabłońska, Janina Nowak, Magdalena, Żukowicz, Katarzyna Czajkowska. Oprawę muzyczną zapewnili soliści: Julia Dmuchowska, Katarzyna Czajkowska, Maria Stypułkowska, Bronisław Nowak, Damian Falkowski oraz grupa dziecięca z CKB w Sokołach: Anna Kamińska, Agata Odachowska, Weronika Kamińska, Janina Nowak, Damian Falkowski, Magdalena Żukowicz, Michał Jamiołkowski, Kajetan Polowczyk, Weronika Faszczewska, Bronisław Nowak, Agata Jabłońska.

Na płycie pomnika wieńce i kwiaty złożyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, OSP, szkół, instytucji i zakładów pracy, tj.:

 • Wójt Gminy i Rada Gminy Sokoły
 • Koło Więzionych i Represjonowanych
 • Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie
 • Szkoła Podstawowa w Sokołach
 • Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie
 • Bank Spółdzielczy w Sokołach
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie
 • Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy MD „CARE” w Dworakach Staśkach
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach
 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz Niepubliczna szkoła specjalna Przysposabiająca do pracy w Perkach Karpiach

 

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości!

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

 

Zdjęcia z obchodów Święta Niepodległości w Sokołach

Załączniki