bip

 

W dniu 24 października 2023 r. Wójt Gminy Sokoły Pan Józef Zajkowski i Dyrektor Oddziału Białystok firmy STRABAG Pan Artur Krasowski podpisali umowę na wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku Perki-Karpie – Roszki-Sączki.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi polepszenie jakości systemu komunikacji poprzez połączenie drogi gminnej z drogą powiatową NR DP 2065B , DP 1527B. Remont drogi ułatwi dostęp do placówek m.in. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z Niepubliczną Szkołą Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Perkach Karpiach, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MD CARE” sp. z o. o. w Dworakach Staśkach oraz do instytucji publicznych m.in. Urzędu Gminy w Sokołach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia, Posterunku Policji czy szkoły. W wyniku realizacji zadania podwyższy się stopień bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczone zostaną koszty wydatków drogowych i eksploatacji pojazdów oraz zmniejszą się koszty emisji.

Termin wykonania robót to dwa miesiące od daty podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji to 1 364 491,64 zł

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jolanta Polowczyk

 

Zdjęcia z podpisania umowy