bip

 

Gmina Sokoły informuje, że w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego zostało zakupione umundurowanie z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cztery komplety ubrań specjalnych FHR granatowych o wartości 9.200,00 zł wraz z 4 hełmami strażackimi z naklejkami o wartości  5.908,00 zł,  otrzymała jednostka OSP w Bruszewie.

Zakupione umundurowanie jako specjalistyczna odzież ochronna będzie wykorzystywana w akcjach ratowniczo – gaśniczych  i przyczyni się do podwyższenia możliwości operacyjnych jednostki OSP w Bruszewie w zakresie ratowania zagrożenia życia i mienia.

Łączna wartość zakupionego umundurowania wynosi 15.108,00 zł.

Kwota dofinansowania z Województwa Podlaskiego wynosi 15.000,00 zł.

Wkład własny - 108,00 zł.

 

Zdjęcia z przekazania z umundurowania