bip

 

Wójt Gminy informuje, że na terenie gminy Sokoły będzie realizowana inwestycja związana z budową sieci dostępu do bardzo szybkiego internetu.

Szczegóły zawarte na stronie interenetowej https://internet.gov.pl oraz w załączonych pismach.

Załączniki