bip

 

W związku z otrzymaną informacją od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuję, że spółka planuje do 29.12.2023 r. wybudować w miejscowości Sokoły sieć gazową w następującym zakresie:

  • Mazowiecka: 449,5 m;
  • Krótka: 241,6 m;
  • Kolejowa: 130 m;
  • Kościelna 325,1 m,

zgodnie z mapą załączoną do poniższej prezentacji.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości leżących wzdłuż planowanej do budowy sieci gazowej mogą już składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej zgodnie zasadami określonymi w załączonej prezentacji.

Wójt

Józef Zajkowski

Załączniki