bip

 
W związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowały akcję, której beneficjentami będą gminy do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją wyborczą.
W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców - pod warunkiem, że pójdzie w niej do wyborów największy odsetek mieszkańców - otrzyma do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.
Na terenie gminy Sokoły mamy trzy jednostki OSP: Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołach, OSP Bruszewo, OSP Jeńki. Każda z nich ma swoje potrzeby.
W dniu wyborów miejmy więc świadomość, że przy urnach nie tylko będziemy decydować o losach całego kraju, ale będziemy mieć też wpływ na lepsze warunki i bezpieczeństwo naszych Małych Ojczyzn.
15 października podziękujmy naszym druhom za to, że zawsze są w gotowości by nam pomagać i idźmy na wybory.