bip

 

 

Informacja o dofinansowaniu  projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Chrzczony wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” 

Gmina Sokoły informuje, że dnia 23.12.2020 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr 185G/FDS/2020 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Chrzczony wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Informacja o dofinansowaniu  projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czajki”

Gmina Sokoły informuje, że dnia 21.12.2020 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr 210G/FDS/2020 o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czajki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Informacja o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmująca zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej”

Gmina Sokoły informuje, że dnia 16.12.2020 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr 70G/FDS/2020 o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmująca zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Informacja o dofinansowaniu projektu pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jeńki”

Gmina Sokoły informuje, że dnia 12.10.2020 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr 114G/FDS/2020 o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jeńki" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Informacja o o dofinansowanie projektu pn. ,,Powiazanie drogi wojewódzkiej Nr 678 z drogą powiatową Nr 2053B poprzez drogę gminną (ul. Krzewina) w miejscowości Sokoły”

Gmina Sokoły informuje, że dnia 03.12.2019 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr 77G/II/2019 o dofinansowanie projektu pn. "Powiazanie drogi wojewódzkiej Nr 678 z drogą powiatową Nr 2053B poprzez drogę gminną (ul. Krzewina) w miejscowości Sokoły” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Informacja o o dofinansowanie projektu pn. „Powiazanie drogi powiatowej Nr 2041B z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez drogę gminną Nr 106389B przez miejscowość Idźki-Wykno”

Gmina Sokoły informuje, że dnia 11.12.2019 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr 118G/II/2019 o dofinansowanie projektu pn. "Powiazanie drogi powiatowej Nr 2041B z drogą wojewódzką Nr 671 poprzez drogę gminną Nr 106389B przez miejscowość Idźki-Wykno” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Informacja o o dofinansowanie projektu pn. ,,Powiązanie drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1527B poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Roszki-Sączki”

Gmina Sokoły informuje, że dnia 11.12.2019 roku została zawarta pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły umowa nr 91G/II/2019 o dofinansowanie projektu pn. "Powiązanie drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1527B poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Roszki-Sączki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach, celem powiązania z drogami wyższej kategorii

Gmina Sokoły informuje, że w 2019 r. zrealizowała w ramach umowy nr 21G/I/2019 z dnia 14.06.2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bogdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły inwestycję ze środków pochodzącychz budżetu państwa pn. „Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Szkolnej w Sokołach, celem powiązania z drogami wyższej kategorii” realizowaną w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.
 

Przebudowa i budowa dróg gminnych nr 106396B ul. Ogrodowa i nr 106397B ul. Szkolna w miejscowości Sokoły celem powiązania z drogami wyższej kategorii

Gmina Sokoły w ramach umowy nr 9 G/2018 z dnia 05.06.2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bogdanem Paszkowskim a Gminą Sokoły reprezentowaną przez Józefa Zajkowskiego – Wójta Gminy Sokoły realizuje inwestycję ze środków pochodzących z budżetu państwa zadania pn. "Przebudowa i budowa dróg gminnych nr 106396B ul. Ogrodowa i nr 106397B ul. Szkolna w miejscowości Sokoły celem powiązania z drogami wyższej kategorii” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.