Drukuj

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa metoda ustalania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nowe stawki tej opłaty:

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację śmieciową wg. nowego wzoru który jest dostępny na stronie internetowej Gminy Sokoły pod adresem http://www.sokoly.pl/index.php/deklaracja, w siedzibie urzędu gminy oraz przekazana sołtysom wsi. Deklarację można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Sokoły, przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji (poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Sokoły). Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Deklarację według nowego wzoru należy złożyć do 10 lutego 2021 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt – tel. (86) 4763 010 wew. 329.

W załączeniu:

  1. Wzór deklaracji (.pdf), wzór deklaracji (.docx)
  2. Pismo wyjaśniające przyczyny podwyżki opłat za odpady