Kolejny już 19 festyn „Waniewo-Odpust-Natura” odbył się 29 lipca 2012 w Waniewie, Gmina Sokoły. Po uroczystej mszy odpustowej – tradycyjnie związanej ze świętem Anny, Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski otworzył festyn zapraszając do wysłuchania hymnu naszej Gminy oraz marszowych rytmów granych przez Miejską Orkiestrę Dętą z Łap. W ramach tej imprezy odbył się także VI FESTIWAL MUZYKI LUDOWEJ „Dawne pieśni - młode głosy”.

W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowania na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbestu na 2013 rok, Urząd Gminy w Sokołach prosi o zgłaszanie się chętnych, którzy posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest do skorzystania z dotacji na ten cel.

Jednocześnie informuję, że kosztami kwalifikowanymi objętymi niniejszą dotacją są:
a) demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
b) transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
c) unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na składowisku.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ramach PROW 2007 - 2013

W ramach PROW na lata 2007-2013 można uzyskać wsparcie na inwestycje służące odtworzeniu majątku gospodarstwa rolnego zniszczonego w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne - działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

W dniu 1 lipca 2012 roku Urząd Gminy Sokoły zorganizował uroczystość Złotych Godów. Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach. Aktu dekoracji Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2012 roku dokonał dr inż. Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły w asyście mgr Hanny Marii Kurzyna – Przewodniczącej Rady Gminy Sokoły. Oprócz medali pary małżeńskie otrzymały dyplomy, pamiątkowe publikacje „Sokoły na Podlasiu”, kwiaty, był również tort i lampka szampana. Świąteczną chwilę Jubilatom umilał zespół muzyczny „Sokolska Biesiada” z Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach pod kierunkiem Lecha Mazurka – Dyrektora GOK.

W Sokołach w dniu 3 lipca 2012 r. można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat wysokomazowiecki. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

Biblioteka szkolna od kilku lat aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom" Fundacji ABCXXI. Podejmowanych jest wiele działań (opis i zdjęcia na stronie biblioteki www.bibliotekasok.c0.pl). Najbardziej popularny jest Tydzień Czytania Dzieciom.

Oto krótka relacja z 2012 roku

W niedzielę 10 czerwca 2012 r. w Sokołach odbyły się uroczystości związane z nadaniem kościołowi parafialnemu pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach tytułu Bazyliki Mniejszej, 100. rocznicą wybudowania kościoła oraz 50. rocznicą święceń kapłańskich ks. kanonika Franciszka Grabowicza. Uroczystość rozpoczął koncert orkiestry VICTORIA z parafii Matki Boskiej Zwycięskiej z Warszawy-Rembertowa.

1 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach również uroczyście obchodził to święto. Niesprzyjająca aura spowodowała, że wszystkie atrakcje przeniesiono do Zespołu Szkół w Sokołach.

O godz. 10.00 odbył się pokaz tańca towarzyskiego przygotowany przez studio tańca "Duet" - Justynę i Krzysztofa Troc z Białegostoku. W pokazie udział wzięli uczniowie z klas O-III uczęszczający na zajęcia w Zespole Szkół w Sokołach. Wystąpili: Jabłonowski Piotr, Jabłonowska Paulina, Kropiewnicki Łukasz, Truskolaska Zofia, Porucznik Łukasz, Puczel Kamila, Truskolaski Tomasz, Jabłonowska Anna, Falkowski Jakub, Jabłonowska Natalia, Remisiewicz Emilia, Małkiewicz Oliwia, Stypułkowska Aleksandra, Dworakowska Julia, Pietruczak Julia, Drągowska Julia, Drągowski Krzysztof, Perkowska Oliwia, Jabłonowski Mateusz, Roszkowska Oliwia, Korżyński Paweł, Mościcka Martyna, Kropiewnicki Michał, Grabowska Zuzia, Mościcki Mateusz, Mojkowska Wiktoria, Porowski Marcin, Jabłońska Dominika, Zdrodowska Zuzia, Szydłowska Dominika, Zielińska Dominika, Choińska Kamila Sasinowska Natalia, Czajkowska Julia, Idźkowska Dominika, Czajkowska Monika, Kukowska Wiktoria, Wnorowska Paulina, Mościcka Weronika, Kalinowska Julia.

Od 16 stycznia do 14 marca 2012 roku w Bibliotece Zespołu Szkół w Sokołach realizowano projekt „NIE WYWOŁUJ WILKA Z NETU”, finansowany ze środków programu mikrograntów DBI „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji „Dzieci Niczyje”. Celem projektu było zwrócenie uwagi dzieci na umiejętność krytycznego myślenia wobec dostępnych w Internecie treści oraz przestrzegania zasad dobrego wychowania w wirtualnym świecie. Warto dodać, że nasza placówka jako jedyna z województwa podlaskiego zakwalifikowała się do tej dotacji.

Święto Mamy i Taty obchodziliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach w dniu 30 maja 2012 roku. Koło teatralne GOK przygotowało wiersze i życzenia dla rodziców. Uczestnicy koła plastycznego przygotowały upominki dla wszystkich zebranych.

Młodzieżowa Orkiestra Braci Sokolskiej zaprezentowała utwory różnych narodowości: galicyjskiej, cygańskiej, serbskiej. Zabrzmiały m.in. "Z góry jedź", "Jedno jest niebo", "Ajde Jano".

W dniu 2 maja 2012 r. Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski prezentował na konferencji w Brukseli projekt prowadzony w gminie dotyczący zagospodarowania ścieków z obszarów wiejskich. Do wystąpienia zaproszony został przez Przewodniczącego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahier. Spotkanie poświęcone było możliwościom zrównoważonego rozwoju i gospodarce ekologicznej. Wystąpienie umożliwiło wymianę poglądów na temat sprawdzonych rozwiązań w zakresie prowadzonych obecnie projektów promujących ekologiczną gospodarkę.