Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 31.08.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 2.363.331,38 zł

Wysokość dofinansowania: 1.334.508,78 zł

Wkład własny Beneficjenta: 1.028.822,60 zł

Projektowana droga gminna Nr 106389B łączy się z drogą powiatową Nr 2041B (Kulesze Kościelne - Wnory-Wiechy - Wnory-Pażochy - Godzieby-Sokoły) oraz z drogą wojewódzką Nr 671 (Sokolany – Korycin – Knyszyn – Jeżewo Stare - Sokoły). W ramach zadania zostanie wykonana droga gminna o szerokości 5,50 m z poszerzeniami na łukach do 7,30 m oraz poboczami o szerokości od 1,0 do 1,50 m. Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych zostanie wykonana z nawierzchni żwirowej. Zjazdy na drogi boczne zostaną wykonane z nawierzchni asfaltowej. Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez wykonanie rowów drogowych. Ponadto zostanie przebudowana istniejąca sieć telekomunikacyjna.