20 listopada 2023 roku w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach odbył się „Wieczór historyczny”. Spotkanie zorganizował Klub Seniora Sokoły.

Gośćmi wieczoru byli: prof. Adam Dobrońskim, historyk, autor książek o historii regionalnej, oraz pani Jolanta Czajkowska, nauczycielka, historyczka – regionalistka.

Pan profesor opowiadał o historiach kobiet – kurierek w getcie białostockim, przytaczał fragmenty książki „Kobiety w białostocki getcie”. Później rozmowa zeszła na tematy związane z naszym regionem i gminą. Zebrani rozmawiali o rodzinnych, historycznych przeżyciach, o przydomkach używanych wśród mieszkańców.

Wspominano również o Stanisławie Dworakowskim. Postać etnografa mieszkającego w Sokołach przedstawiła pani Jolanta Czajkowska.

Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze przy słodkim poczęstunku, przygotowanym przez członków Klubu.     

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

Zdjęcia z wieczoru historycznego